ZAPROSZENIE MIESZKAŃCÓW KATOWIC NA CENTRALNĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ ORAZ MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ DO KATEDRY CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH

     Drodzy Mieszkańcy Katowic! Droga Młodzieży!
Od wielu lat w piątek przed Niedzielą Palmową idziemy z krzyżem ulicami naszego
miasta i rozważamy tajemnice męki i śmierci Chrystusa. Idąc za Jezusem Drogą Krzyżową, pragniemy w obecnym roku duszpasterskim – poświęconym Duchowi Świętemu – prosić, aby „Duch, który umacnia miłość”, pozwolił nam z wiarą wyznawać i głosić, że tylko Jezus jest Panem i jedynym Zbawicielem świata. Chcemy również wspólnie prosić Ducha Świętego o dar pokoju w świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i sercach.
Serdecznie Was, mieszkańcy Katowic, zapraszam do udziału w tej Drodze Krzyżowej w piątek 23 marca. Rozpoczniemy ją o godz. 19.00 przy krzyżu obok kopalni „Wujek”. Następnie, podobnie jak w latach ubiegłych, przejdziemy ulicami naszego miasta do katedry Chrystusa Króla, w której po zakończeniu nabożeństwa będzie okazja do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania.
Droga Młodzieży!
Przed nami także Niedziela Palmowa, kolejny Światowy Dzień Młodzieży,
świętowany w katedrach na całym świecie.
Z tej okazji serdecznie zapraszam Młodych w niedzielę 25 marca na godz. 14.00
do katedry w Katowicach.
Drodzy Młodzi!
„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30) – te słowa papież
Franciszek uczynił myślą przewodnią swojego orędzia na 33 Światowy Dzień Młodzieży. Wypowiada je archanioł Gabriel do Maryi, której życie zmienia się zupełnie pod wpływem łaski Boga. Nasze życie także jest przemienione, gdy przeżywamy je z Chrystusem i we wspólnocie Kościoła. Tę wspólnotę Kościoła młodych, będziemy budować szczególnie w czasie zbliżającej się Niedzieli Palmowej. W łączności z młodymi z całego świata chcemy
dołączyć do tłumów wołających kiedyś w Jerozolimie na cześć Jezusa: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.
W tym świętowaniu naszymi przewodnikami będą Maryja, która pokazuje jak bez
lęku iść za Bożą wolą oraz św. Stanisław Kostka, patron młodych, wzór wytrwałości
w realizowaniu swego powołania.
Drodzy Młodzi Przyjaciele!
To dzisiejsze zaproszenie kieruję szczególnie do tych, którzy w tym roku przyjmują
sakrament bierzmowania, do wspólnot młodzieżowych oraz wszystkich wolontariuszy
zaangażowanych w dzieło Światowych Dni Młodzieży. Proszę, żebyście dostępnymi wam środkami przekazali to zaproszenie swoim rówieśnikom, by razem z nami tworzyli wspólnotę modlitwy pięknego młodego Kościoła.
Na drogę pielgrzymowania do katowickiej katedry udzielam Wam błogosławieństwa!

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

Katowice, 13 marca 2018 r.