Kapłani

Proboszcz

Ksiądz Andrzej Marek

Urodził się 31 marca 1964 roku w Cieszynie; pochodzi z Dębowca. W latach 1984-1990 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 1990 roku w Katowicach z rąk bpa Damiana Zimonia. Pracował jako wikariusz w parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie. W latach 1993-1997 studiował na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Waleriana Słomki napisał rozprawę doktorską Model życia kapłańskiego w świetle nauczania biskupów i kapłanów diecezji katowickiej w Drugiej Rzeczypospolitej, którą obronił w 1997 roku. Następnie pełnił funkcję rekolekcjonisty archidiecezjalnego w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Służebniczek NMP w Panewnikach (1997-2001). W latach 2001-2006 był ojcem duchownym w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 30 lipca 2006 roku do 28 lipca 2012 roku był proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy. Od 30 września 2006 roku do 2012 roku pełnił również funkcję ojca duchownego kapłanów dekanatu Dębieńsko. Do 2010 roku pozostawał diecezjalnym egzorcystą. 29 lipca 2012 roku został proboszczem parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku.

źródło: encyklo.pl

 

 Wikariusze

Ksiądz Mirosław Krzyżowski

Urodził się 22 czerwca 1968 roku w Czuchowie. W latach 1988 – 1994 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenie kapłańskie przyjął w 1994 roku w Katowicach z rąk Abpa Damiana Zimonia. W 1994 roku obronił pracę magisterską na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 1994 – 1997 odbył studia zaoczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uwieńczone licencjatem rzymskim z teologii praktycznej. Posługę kapłańską pełnił w następujących parafiach: Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej w latach 1994 – 1999, następnie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie – 1999 – 2003, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach – 2003 – 2009 oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju w latach 2009 – 2014, gdzie oprócz posługi wikariusza był również duszpasterzem akademickim na Wydziale Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo – Hutniczej. Jest katechetą w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku. Opiekuje się grupą Dzieci Maryi.

 

 

IMG_0587Ksiądz Piotr Nadrowski

Urodził się 19 marca 1982 roku. Pochodzi z parafii bł. Karoliny w Tychach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. abpa Damiana Zimonia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 10 maja 2008 roku. Dotychczas posługiwał w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bykowinie Starej, Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Herberta na osiedlu Witosa w Katowicach oraz w Parafii Imienia NMP i Św. Bartłomieja (bazylika) w Piekarach Śląskich.

Jest katechetą w Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rybniku.

 

 

Bracik GrzegorzKsiądz Grzegorz Bracik

 

 

 

 

 

Pozostali księża

Ksiądz Marek Jarząbek – kapelan Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.


 

 

 

Ksiądz Teodor Suchoń – kapelan Jego Świątobliwości, emerytowany proboszcz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku – Chwałowicach.

Ksiądz Edward Piegza – emerytowany proboszcz parafii św. Mikołaja w Wilczej, rezydent na terenie parafii.