Intencje mszalne 16.09.2018 — 23.09.2018

24 NIEDZIELA ZWYKŁA, dnia 16.09.2018 r. 

630 Za ++ Ignacego i Marię BIL, Stanisławę WIŚNIEWSKĄ i Mariana
WIŚNIEWSKIEGO
800

Za + Brunona CHRAPEĆ oraz rodziców, rodzeństwo i ++ z rodzin GRYL i CHRAPEĆ

930

Dziękczynno–błagalna z okazji 45 r. ślubu Bogumiły i Ireneusza

1100 Za ++ Czesława RĄBA i pokrewieństwo
1230 Dziękczynno–błagalna z okazji 45 r. urodzin Piotra
1400

W int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św. oraz rodziców i chrzestnych

1600

NIESZPORY NIEDZIELNE

1630 Za + Tadeusza SZAFRAŃSKIEGO w 3 rocznicę śmierci
1900 Za + Paulinę SZOŁTYSEK na pamiątkę urodzin

 

PONIEDZIAŁEK, dnia 17.09.2018 r.

630 1. Dziękczynno–błagalna z okazji 84 r. urodzin Marty i za + męża Henryka
2. Za + Alojzego FROS w 30 dni po śmierci
800

Za ++ Emilię i Józefa PŁACZEK oraz 2 synów

1800 1. Za ++ Franciszka LAJDAMIK w 20 r. śmierci, syna Antoniego oraz ++ z rodzin KASPRZAK, GRUNER, WILCZEK, LAJDAMIK i WYPCHOŁ
2. Za ++ Henryka WISEŁKA w kol. rocznicę śmierci oraz jego rodziców
3. Za ++ matkę Wandę RAJCA w 20 r. śmierci, oraz ++ z rodzin MAMEŁKA, WOROBIK, SUCHOWIERZ, WĘGLIŃSKI i Patrycję WOJCIECHOWSKĄ


WTOREK, dnia 18.09.2018 r. — Św. Stanisława Kostki, patr.Polski

630

1. O radość życia wiecznego za ++ ojców Władysława PRZESÓR i Czesława ŻAGIEL i dusze w czyśćcu cierpiące – od dzieci córki Małgorzaty i syna Józefa
2. Za ++ rodziców na pamiątkę urodzin Alicję i Wacława

800

Za ++ Mariana DZIMIRA w 8 r. śmierci

1000

Msza św. dla Szkoły Życia

1800 1. Za ++ Mariannę i Franciszka WÓJCIK oraz ++ z rodziny WÓJCIK
2. Za ++ Leopoldynę i Pawła SKRZYPIEC, córki Elfrydę i Helenę, zięciów Romana i Longina
3. Za + Gustawa FICEK w 5 r. śmierci


ŚRODA, dnia 19.09.2018 r. — Wspomnienie św. Januarego

630 1. Za + Seweryna JACYNO w 1 r. śm.
2. Dziękczynno-błagalna z ok. 93 r. urodzin Maksymiliana OCHOJSKI
900

Za ++ Jadwigę i Augustyna WALA

1800 1. Za ++ Stanisławę SYPUŁA w 20 r. śmierci i ++ z rodziny JEZIERSKI
2. Za ++ męża Tadeusza ZIELEŹNIK w 3 r. śm. oraz rodziców z obu stron
3. Za ++ męża Emila SZWEDA w 10 r. śm., rodziców i rodzeństwo z obu stron


CZWARTEK, dnia 20.09.2018 r. — Wsp. św. męcz. koreańskich

630

1. Za ++ Wilhelma DWORACZEK i rodziców z obu stron
2. Błagalna z prośbą o Bożą pomoc, opiekę Matki Bożej i Światło Ducha Św. w int. Patryka

800 Za ++ rodziców Małgorzatę i Edwarda HOLONA, córkę Leokadię i zięciów Władysława i Zygmunta
1800 1. Za ++ Urszulę i Bronisława BOSOWSKICH
2. Za ++ rodziców Jadwigę i Alojzego, syna Tadeusza, córkę Urszulę i wnuka Tadeusza i ++ z pokrewieństwa
3. Za ++ rodziców Irenę i Władysława MILEWSKICH oraz krewnych z rodzin MILEWSKICH i SKŁODOWSKICH

PIĄTEK, dnia 21.09.2018 r. — Święto św. Mateusza, Ap. i Ewang.

630

1. Za + Jadwigę LEVEVRE w 25 r. śmierci oraz ++ z rodzin BERGANDY, LEVEVRE, MAKSYMIUK, OWSIK i STOPNICKI
2. Dzięk.–błag. z podziękowaniem za uleczenie z choroby nowotworowej

800

Za ++ Jerzego DUKAT w 37 r. śmierci i żonę Czesławę w 7 r. śmierci

1800 1. Za + Urszulę POKÓJ na pamiątkę urodzin oraz ++ z rodzin WŁOCZEK i POKÓJ
2. Za + Franciszka WIDERA w 1 rocznicę śmierci
3. Za ++ Wiktorię i Józefa SCZEPEK, Jadwigę i Alojzego WŁOCZEK,
Mieczysława i Zbigniewa SCZEPEK

SOBOTA, dnia 22.09.2018 r. — Wspomnienie NMP Bolesnej

630

1. Za ++ Marię MAJKA w 1 r. śm., Teofila MAJKA i rodziców z obu stron
2. Dz.–bł. z podzięk. za odebr. łaski z proś. o dalsze z ok. 25-lecia wstąpienia do zakonu i z ok. 20-lecia ślubów wieczys. brata Mariusza GRZYBOWSKIEGO

800

Dziękczynno–błagalna z okazji 60 r. urodzin Jerzego

1230

ŚLUB: Tomasz PRZELIORZ–Katarzyna SZOPA

1800 1. Za + Stefanię DZIEWIOR w 40 r. śm. i męża Engelberta

2. Za ++ Annę i Wincentego MALIK, Anastazję i Jana, syna Ryszarda i męża Wacława
3. Za + Adama ŚWIERCZYŃSKIEGO w 16 r. śmierci


25 NIEDZIELA ZWYKŁA, dnia 23.09.2018 r.

630 Dziękczynno—błagalna z ok. 10 r. urodzin Alana
800

Dziękczynno–błagalna z okazji 45 r. ślubu Teresy i Antoniego WILCZEK td

930

Za ++ Irenę i Adolfa BOCHNIAK, Eleonorę i Zygmunta PIETRZYK oraz ++ z rodziny NIEDZIELA

1100 O nowe powołania kapłańskie oraz za kapłanów od Legionów
1230 Dzięk.–błag. z okazji 38 r. ur. synowej Edyty z prośbą o zdrowie i błog. Boże
1400

W intencji rocznych dzieci oraz rodziców i chrzestnych

1600

NIESZPORY NIEDZIELNE

1630 Za + Jana WARCHOŁ w 8 rocznicę śmierci
1900 Za ++ Henryka i Martę RYSZKA oraz Różę WAWRZYŃCZYK