Franciszkański Zakon Świeckich

Spotkania: 3 sobota miesiąca – 15:00