Katecheza dorosłych

Tematyka Katechezy Dorosłych w parafii św. Jadwigi w Rybniku w roku formacyjnym 2020/2021W sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością”

(ze względu na ograniczenia czasowe tematy katechez będą umawiane syntetycznie.Będą obejmowały czas od narodzin Kościoła do końca średniowiecza z perspektywą na czasy obecne)

Spotkania prowadzi ks. Teodor Suchoń

8. wrzesień (II wtoek) Kościół: Kontynuacja Odkupienia

1. Założenie i narodziny Kościoła

2. Gmina chrześcijańska w Jerozolimie

3. Kult w pierwotnym Kościele

20 Październik (III wtorek) Misje w Kościele
10 listopad (II tydzień) Prześladowania Kościoła
15 grudzień (II tydzień) Obrońcy wiary Ojcowie Kościoła Wschodniego i Zachodniego odpowiedzią na błędne nauki
12. styczeń (II tydzień) Życie zakonne: asceci – pustelnicy – zakonnicy
9. luty (II tydzień) Wczesne Średniowiecze (V-XV w.) Wędrówki ludów – Rola Kościoła – Państwo kościelne – 755r. Karol Wielki
9. marzec (II tydzień) Niebezpieczeństwo Islamu Podboje – dwie drogi: południowa i północna
13. kwiecień (II tydzień) Rozkwit Średniowiecza: Papież Grzegorz VII i jego reforma Wyprawy Krzyżowe
11. maj (II tydzień) Rozkwit życia zakonnego w Średniowieczu: :Zakony 1. rycerskie, 2. ascetyczne, 3. żebrzące
15. czerwiec (III tydzień) Nauka i Sztuka kościelna w Średniowieczu Style: romański – gotycki
22.06. Katecheza końcowa z rozdaniem dyplomów