Legion Maryi

Legion Maryi jest katolickim ruchem, który służy pomocą Kościołowi.

Pierwszy Legion został założony w Dublinie w roku 1921. Obecnie istnieje w większości krajów świata. Legion Maryi jest wspólnotą apostolską zrzeszającą ludzi świeckich pod przewodnictwem kapłańskim, który jest opiekunem duchowym grupy.

Celem Legionu Maryi jest wysławianie Boga, uświęcanie jego członków poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu Maryi.

Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik, prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Maryi gotów jest wypełnić obowiązki, wynikające z przynależności do Legionu.

Członkowie aktywni uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych w parafii, jak również angażują się w prace apostolskie.

Członkowie pomocniczy wspomagają członków aktywnych w ich dziele apostolskim poprzez codzienne odmawianie modlitw legionowych i jednej części różańca świętego.

Najmniejsza wspólnota Legionu Maryi, działająca przy parafii, nazywana jest Prezydium.

Przy naszej parafii, czyli parafii św. Jadwigi Śl., Legion Maryi działa 13 lat.

Prezydium tutejsze zrzesza 9 członków czynnych i 90 członków pomocniczych.

Najważniejsze prace, jakie wykonuje tutejsze Prezydium Legionu Maryi to:

  • Apostolat wśród chorych w szpitalu oraz odwiedzanie osób chorych i samotnych w ich domach.
  • Apostolat uliczny, polegający na rozmawianiu z przechodniami i wręczaniu im Cudownego Medalika czy ulotki informacyjnej o różańcu św., Eucharystii itp.
  • Doprowadzanie do sakramentów osób, które zaniedbały życie sakramentalne (chrzest, pojednanie z Bogiem itp.).
  • Rozpowszechnianie prasy katolickiej.
  • Prace pomocnicze w parafii.

Serdecznie zapraszamy chętnych do posługi w Legionie Maryi.

Spotkania: czwartek – 9:00