Róże Żywego Różańca Świętego

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła, jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały”€œ

 św. Jan Paweł II

Wspólnota Żywego Różańca spotyka się w Auli na probostwie w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 8.45. Spotkanie obejmuje wspólną modlitwę, konferencję kapłana, wspólny śpiew, a także sprawy bieżące. Spotykamy się z Bogiem i Maryją we wspólnocie Kościoła przy filiżance kawy.