Chrzest

background

Chrzest

  1. Udzielany jest w 1. i 3. niedzielę każdego miesiąca w czasie mszy św. o g. 14.00.
  2. Nauka przed chrztem w sobotę poprzedzającą udzielanie sakramentu chrztu św. o g. 19.00.
  3. Zgłoszenia dokonują rodzice na 1 miesiąc przed terminem chrztu św. z następującymi dokumentami:
    • akt urodzenia dziecka z USC
    • dowód osobisty rodziców.
  4. Na rodziców chrzestnych wybieramy osoby ochrzczone w Kościele Rzymskokatolickim i nie mające żadnych przeszkód kanonicznych (żyjące w małżeństwach sakramentalnych). Rodzice chrzestni, mieszkający poza naszą parafią dostarczają zaświadczenie ze swoich parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

Dzieci obchodzące 1. rocznicę przyjęcia sakramentu chrztu św. błogosławi się w czasie Mszy św. o godz. 14.00 w 2. i 4. niedzielę miesiąca.

Back to top of page