Historia

background

Historia

Lata 70 – dziesiąte ubiegłego wieku to nagły rozwój górnictwa na terenie Ziemi Rybnickiej. Proces ten zaowocował silnym rozwojem budownictwa mieszkalnego i sprowadzaniem z całej Polski nowych rąk do pracy w kopalniach naszego regionu. Na terenie zielonej dzielnicy Maroko w Rybniku wybudowano w szybkim tempie osiedle na 20 tys. mieszkańców. Pierwsze bloki zasiedlono pod koniec lat 70-dziesiątych. Zgodnie z wytycznymi rządzącej partii komunistycznej nie pomyślano o potrzebach religijnych mieszkańców. Ks. Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz od początku starał się o pozwolenie na budowę świątyni dla nowego osiedla. Po jego otrzymaniu w 1980 roku ks. Henryk JOŚKO został mianowany wikariuszem w parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku z poleceniem budowy kościoła na osiedlu „Nowiny” oraz zorganizowania tam nowej placówki duszpasterskiej. Odrębne duszpasterstwo prowadzono tu od stycznia 1981. Katechizacja odbywała się w przygotowanych salkach w blokach mieszkalnych. Mszę św. sprawowano pod zadaszeniem na poświęconym placu.

Parafia została erygowana 17 stycznia 1982 roku z terytorium należącego dotąd do parafii św. Józefa w Rybniku. Po erygowaniu na osiedlu „Nowiny” nowej parafii św. Jadwigi Śląskiej ks. Jośko Henryk został mianowany jej pierwszym proboszczem w dniu 5 lutego 1982 roku. W miejscu tymczasowej kaplicy św. Jadwigi Śląskiej wiosną 1982 rozpoczęto budowę kościoła parafialnego, który zaprojektował inż. Marian Skałkowski. Poświęcenia kościoła dokonał 7 października 1985 roku biskup katowicki dr Damian ZIMOŃ.

               27 maja 1986 roku biskup ordynariusz Damian Zimoń poświęcił trzy dzwony. Jeden z dzwonów ufundowany został przez górników naszej parafii, którzy w dniu swego święta złożyli na ten cel ofiary. Pozostałe dwa dzwony otrzymaliśmy z Bredy w Holandii dzięki staraniom siostry Józefiny – wielkiej dobrodziejki naszej parafii. Dzwony otrzymały imiona św. Jadwigi, św. Barbary i św. Józefa. Na największym z nich jest wyryta dewiza: „Bonus sum et oves voco omnes in hoc sacro loco” co znaczy: „dobry jestem i owce wołam wszystkie do tego świętego miejsca„.

W dniu 10 września 1987 roku Ks. Henryk JOŚKO, proboszcz parafii św. Jadwigi w piśmie do Prezydenta Miasta Rybnika wyraził gotowość wybudowania przez parafię przedszkola dla niepełnosprawnych i przekazania gotowego i wyposażonego budynku na własność miasta. Prace budowlane rozpoczęto 15 czerwca 1988 roku. Poświęcenia nowo zbudowanego ,,Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo” dokonał 1 września 1990 roku biskup katowicki dr Damian ZIMOŃ. W tym też dniu oddano Ośrodek miastu. W wydanym „Testimonium” Biskup Katowicki napisał m.in.: ,,Na powstanie tego „Ośrodka” złożyły się ofiary z zakładów pracy, a także „wdowi grosz”, złożony z woli tworzenia dobra przez tych, którzy nieraz sami potrzebują pomocy. Wyposażenie zaś „Ośrodka”, to w większości wynik współdziałania Caritas Freiburg z Komisją Charytatywną Episkopatu Polski”.

               16 października 1995 roku nasza wspólnota parafialna przeżywała doniosłą uroczystość. W tym dniu Metropolita katowicki Arcybiskup Damian Zimoń konsekrował naszą świątynię. Podczas mszy św. arcybiskup najpierw poświęcił ołtarz, namaszczając jego nogi olejem Krzyżma św. Następnie wmurowano do ołtarza relikwie św. Optata (Biskup Mileve w Numidii na terenie dzisiejszego Algieru. Zmarł ok. roku 400), nawiązując tym samym do pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to Eucharystia sprawowana była na grobach męczenników. „Ołtarz to najważniejsze miejsce w kościele, jest symbolem tego, co jest fundamentem życia. Człowiek ma w sobie bardzo wiele tęsknoty za wartościami stałymi. Chrystus wczoraj i dziś jest ten sam na wieki, zaś ołtarz jest właśnie obrazem tego, co w życiu stałe, trwałe i niezmienne, jest miejscem, gdzie realizują się wartości odwieczne, gdzie głosi się słowo Boże” – powiedział Metropolita Katowicki w wygłoszonej homilii. Oprócz ołtarza, namaszczono olejem Krzyżma także dwanaście wyrytych w ścianach krzyży symbolizujących dwunastu Apostołów – filarów Kościoła. Oby ta nasza świątynia „była zawsze miejscem spotkania człowieka z Bogiem, miejscem wielkiej modlitwy” jak powiedział ksiądz proboszcz na zakończenie mszy świętej.

               Ks. Henryk JOŚKO został mianowany dziekanem dekanatu Rybnik – Centrum na 6 lat 8 sierpnia 1990 roku i wybrany na kolejną kadencję w 1996 roku. W uznaniu zasług otrzymał nominację w kwietniu 1995 roku na Honorowego Kanonika Kapituły Metropolitalnej w KatowicachKs. Kanonik Henryk JOŚKO zmarł 7 lutego 1997 roku w Rybniku. Odszedł do wieczności w 50 roku życia i w 25 roku kapłaństwa. Został pochowany 11 lutego 1997 roku przy kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku. Liturgii pogrzebowej przewodniczył Metropolita Katowicki Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń.

Drugim proboszczem w historii parafii został zamianowany dekretem Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia z dniem 22 lutego 1997 roku Ks. Franciszek SKÓRKIEWICZ – dziekan dekanatu siemianowickiego i proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego w Siemianowicach Śl.

Dnia 8 września 1997 roku przeżywaliśmy Peregrynację Matki Bożej w Obrazie Jasnogórskim. W czasie powitania Ks. Proboszcz, kreśląc program pracy, wypowiedział następujące słowa: „Matko Ukochana minął czas budowy naszego parafialnego kościoła. Przed nami etap upiększania i czas budowy królestwa Twego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa w naszych sercach„.

Z ważniejszych prac gospodarczych, kontynuujących dzieło pierwszego proboszcza, to:

 • ufundowanie organ elektronicznych – 49 głosowych w 1998 roku;
 • malowanie kościoła i wymiana okien na aluminiowe w szczycie w 2000 roku;
 • wyłożenie całego obejścia kościoła kostką w latach 2000 i 2001;
 • urządzanie dolnego kościoła od 2001 roku oraz wymiana dachu kościoła w 2003 roku;
 • ufundowanie 2 obrazów: „Miłosierdzia Bożego” i „św. Jadwigi Królowej” w 2005 roku;
 • w 2007 roku wyłożenie marmurem włoskim poziomych płaszczyzn w prezbiterium i montaż balustrad ze stali nierdzewnej;
 • w 2008 roku drugie malowanie kościoła górnego i dolnego w kolorach pastelowych przez firmę p. Tadeusza Krysiaka z Nakła Śl. i wymiana okien w fasadzie kościoła na aluminiowe, 3 z nich są uchylne oraz odnowienie elewacji fasady – prace te wykonała firma p. Bogusława Jarzyny z Rybnika;
 • zakup organ do dolnego kościoła – firmy „Ahlborn”;
 • ufundowanie obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy 18 października 2008 roku, namalowanego przez rybnickiego artystę plastyka p. Krzysztofa Dublewskiego i poświęcenie go 22 października 2008 roku przez Bpa Gerarda Bernackiego.

Z duchowej budowy:

 • Misje Parafialne od 1 do 8 kwietnia 2001 roku prowadzone przez oo. Misjonarzy św. Wincentego a Paulo;
 • wprowadzenie w 1998 roku w każdy piątek Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

Trzecim proboszczem parafii został zamianowany dekretem Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia  Ks. Karol MATERA – dziekan dekanatu rybnickiego i proboszcz parafii Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach. Do parafii św. Jadwigi został uroczyście wprowadzony dnia 1 sierpnia 2010 roku. 29 lipca 2012 roku objął stanowisko proboszcza w Brzeźcach.

Czwartym proboszczem parafii św. Jadwigi Śląskiej z dniem 29 lipca 2012 roku Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc mianował Ks. Andrzeja MARKA – dotychczasowego proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy.

Back to top of page