Droga stawania się niepokalanką

background

Droga stawania się niepokalanką

Od początku … do końca

Aby ziarno wydało owoc w życiu zakonnym, trzeba tak się ukryć  w Bogu …

Formacja w zgromadzeniu stara się objąć całego człowieka w jego poszczególnych płaszczyznach i dotyczy   wymiaru ludzkiego, duchowo-charyzmatycznego, wspólnotowego i apostolsko-eklezjalnego.

Formacja jest drogą rozwoju i nieustannego wzrastania osoby, która pragnie podążać przez Maryję do Jezusa, zgodnie z programem naszego zgromadzenia.

Pierwszy etap

Pierwszy kontakt i etap rozeznawania powołania ma charakter rozmów i spotkań modlitewnych sprzyjających wstępnemu poznawaniu zgromadzenia, sióstr oraz dziewcząt zainteresowanych naszym życiem dla Jezusa.

Postulat

Ziarno wrzucone w ziemię…

Jeżeli osoba wyrazi chęć podjęcia tego sposobu życia, może podjąć formację na etapie prenowicjatu – najpierw w aspiracji, która jest czasem rozeznawania powołania, a następnie w postulacie (trwa od roku do 2 lat), kiedy otrzymuje konkretną pomoc formacyjną
w rozwoju tego powołania.

Nowicjat

Ziarno, które kiełkuje i wzrasta…

Ten czas pozwala zgromadzeniu poznać kandydatkę, a jej samej służy do podjęcia decyzji o wstąpieniu do nowicjatu (trwa 2 lata). Ten etap jest już włączeniem we wspólnotę sióstr niepokalanek i służy pogłębieniu zażyłej więzi z Jezusem oraz naśladowaniu Jego życia przez praktykowanie rad ewangelicznych.

Juniorat

Kłos, który dojrzewa…

Po zakończeniu nowicjatu, jeżeli nowicjuszka wyrazi wolę trwania w powołaniu i jest pozytywnie przyjęta przez zgromadzenie, może złożyć pierwsze śluby zakonne, które obowiązują ją przez rok. Tym samym rozpoczyna etap junioratu,   służącego realizowaniu oddania Chrystusowi w apostolskiej wspólnocie według duchowości i charyzmatu zgromadzenia.

Śluby wieczyste

Aby wydawać owoc…

Po właściwie przeżytym junioracie (trwającym 5 lat, z ponowieniem ślubów zakonnych po każdym roku) siostra może zostać dopuszczona do złożenia profesji wieczystej.

Back to top of page