Kapłani

Proboszcz

Ks. Andrzej Marek

Urodził się 31 marca 1964 roku w Cieszynie. Pochodzi z parafii św. Małgorzaty w Dębowcu. Święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 1990 roku w Katowicach z rąk bpa Damiana Zimonia. Pracował jako wikariusz w parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie. W latach 1993-1997 studiował na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Waleriana Słomki napisał rozprawę doktorską „Model życia kapłańskiego w świetle nauczania biskupów i kapłanów diecezji katowickiej w Drugiej Rzeczypospolitej”. Następnie pełnił funkcję rekolekcjonisty archidiecezjalnego w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Służebniczek NMP w Panewnikach (1997-2001). W latach 2001-2006 był ojcem duchownym w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 30 lipca 2006 roku do 28 lipca 2012 roku był proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy. Do 2010 roku pozostawał diecezjalnym egzorcystą. 29 lipca 2012 roku został proboszczem naszej parafii.

 

 Wikariusze:

Bracik GrzegorzKs. Grzegorz Bracik

Urodził się 13 marca 1976 roku w Mysłowicach. Pochodzi z parafii św. Jacka w Mysłowicach – Morgach. Święcenia kapłańskie przyjął 10.05.2003 r. w Katowicach z rąk abp. Damiana Zimonia. Jego pierwszą placówką była parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie. Od 2006 do 2011 roku duszpasterzował w parafii św. Mikołaja w Pstrążnej, a następne trzy lata posługiwał w Łaziskach Średnich w parafii Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Od 2014 był wikarym w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Szopienicach, a od 2017 roku służy naszej wspólnocie. Opiekuje się grupami: Dzieci Maryi, Legionem Maryi i Oazą Rodzin.

 

IMG_2595Ks. Ryszard Chwała

Urodził się 21 grudnia 1979 roku w Katowicach. Pochodzi z parafii św.  Barbary w Katowicach – Giszowcu. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 2005 r. w Katowicach z rąk abpa Damiana Zimonia. Jego pierwszą parafią były Gorzyce, gdzie w parafii Anioła Stróża spędził trzy lata kapłaństwa. Potem pracował przez pięć lat w Pszczynie, w parafiach: Wszystkich Świętych i Podwyższenia Krzyża św. Od 2013 roku był wikarym w parafii Opatrzności Bożej w Katowicach – Zawodziu. W naszej wspólnocie zajmuje się przygotowaniem młodzieży do bierzmowania, jest również katechetą w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku.

 

zdjęcie legitymacjaKs. Przemysław Nowak

Urodził się 1 czerwca 1987 roku w Chorzowie. Pochodzi z parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie. W 2012 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Wiktora Skworca w Katowicach. Dotychczas pełnił funkcję wikariusza w parafii Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej (2012-2015) oraz parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu – Zdroju (2015-2018). Od 2018 roku posługuje w naszej parafii. Jest opiekunem ministrantów. Katechizuje  w Zespole Szkół nr 3 im. Jerzego Kukuczki w Rybniku.

 

Pozostali księża:

Ks. Marek Jarząbek – urodził się 11 lutego 1971 r. w Katowicach. Pochodzi z parafii św. Antoniego w Katowicach –  Dąbrówce Małej. Święcenia kapłańskie przyjął 11.05.1996 r. w Katowicach z rąk ks. abpa Damiana Zimonia. Jest kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.


.

mmm

Ks. Teodor Suchoń – urodził się 11.10.1950 w Gostyni Śląskiej. Pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni Śl. Święcenia kapłańskie przyjął 27.03.1975 r. w Katowicach z rąk ks. biskupa Herberta Bednorza. Przed przejściem na emeryturę był proboszczem parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku – Chwałowicach.

.

.

20200913_071627

Ks. Leszek Swoboda – urodził się 8.10.1965 r. w Katowicach. Pochodzi z parafii św. Józefa w Chorzowie. Święcenia kapłańskie przyjął 12.05.1990 r. w Katowicach z rąk bpa Damiana Zimonia. W latach 2012 – 2019 – proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach.