Kochani !

Już 20 kwietnia, rozpocznie się w Waszej parafii ważne wydarzenie: MISJA ŚWIĘTA.

Posługa Słowa Bożego w czasie tych dni odnowy w Waszej Wspólnocie parafialnej została powierzona nam, ojcom ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Już podjęliśmy tę posługę, przez modlitwę za Was wszystkich.

Zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi spotykacie się w przeżywaniu naszej wspólnej wiary w dzisiejszych warunkach życia. Dlatego kierujemy do Was słowa otuchy i nadziei oraz zaproszenie do udziału w Misji Świętej i zachęcamy do modlitwy do naszego kochającego Ojca, który pragnie udzielić hojnie swoich darów.

Oby w tych dniach misyjnych rozmyślań nad własnym życiem, dokonało się w sercach matek, ojców, ludzi samotnych, starszych, cierpiących, młodzieży i dzieci żarliwe pragnienie odnowy życia ku radości i nowej nadziei pokładanej w Tym, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

Z nadzieją na spotkanie w misyjnych dniach (20.04-28.04)

  1. Arkadiusz Sędzielowski OMI
  2. Robert Grabka OMI

Modlitwa przed Misją Świętą (do wspólnego odmawiania po każdej Mszy św.)

Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat,  że zesłałeś swojego Syna, aby odnowił więź miłości z Tobą, zerwaną przez grzech ludzi, dziś tą samą miłością powodowany, pragniesz nam Go posłać w słowie misjonarzy.

Spraw łaskawie, aby w naszej parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Twoje Słowo i byłby oporny na działanie Twojej miłości i łaski. Oby misja święta każdemu z nas pomogła znaleźć największy skarb, którego świat dać nie może: sercom pokój, rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność i przedsmak Nieba, Kościołowi nowe błogosławieństwa.

Duchu Święty przez którego działa Ojciec i w którym spotyka się z nami Syn, odnów nasze serca i oblicze naszej parafii na większą chwałę Trójcy Przenajświętszej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.