Patronowie

background

Patronowie

Maryja Niepokalana

Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta jest  główna Patronką naszego Zgromadzenia. Jako umiłowana Córka Boga Ojca, Rodzicielka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego, jest dla każdej niepokalanki Matką, Wzorem i Przewodniczką w myśl dewizy otrzymanej przez Założyciela -bł. honorata : „Przez Maryję do Jezusa”.

św. Franciszek

Świętego Franciszka z Asyżu czcimy jako swego Ojca. Za jego przykładem kontemplujemy Tajemnicę Wcielenia i Odkupienia. Uwielbiamy Boga w Jego dziełach i z seraficznym zapałem staramy się naśladować pokornego, ubogiego i ukrzyżowanego Chrystusa.

św. Ludwik

Święty Ludwik Grignion de Montfort wskazuje nam na Najświętszą Maryję Pannę  jako na jedyną i niezawodną drogę  prowadzącą do Jezusa . Czcimy św. Ludwika  jako szczególnego patrona Zgromadzenia, naśladujemy jego poświęcenie się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi i oddajemy Jej ludzi powierzonych naszej apostolskiej trosce.

św. Józef

Święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, jest dla każdej niepokalanki patronem życia duchowego,  ukrytego i pracowitego. Za przykładem świętego Józefa, posłuszne Duchowi Świętemu staramy się w trudnych sytuacjach życia zachować postawę równowagi w zupełnym zawierzeniu Bogu.

św. Antoni

W Świętym Antonim z Padwy jako niepokalanki uznajemy dar Bożej mądrości, ujawniający się w głębokim rozumieniu Słowa Bożego. Patron ten jest dla nas szczególnym wzorem pokory
i gorliwości w pełnieniu zadań  apostolskich.

Back to top of page