„PRZYJACIÓŁKI ŚW. JADWIGI.” zrobiły ozdoby wielkanocne, które zostaną przekazane Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci z Niesprawnościami imieniem Ks.Proboszcza Henryka Jośki.