SŁYSZYSZ GŁOS PANA JEZUSA „PÓJDŹ ZA MNĄ…” ZASTANAWIASZ SIĘ NAD DROGĄ SWOJEGO ŻYCIA,

TO MOŻE DO SEMINARIUM.

Rekrutacja do WŚSD w KATOWICACH na rok akademicki 2024/25
Jeśli zastanawiasz się nad tym, żeby zostać księdzem archidiecezji katowickiej, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o etapach, jakie należy przejść, by wstąpić do katowickiego seminarium. W czasie formacji, która trwa zazwyczaj siedem lat (1 rok propedeutyczny i 6 lat studiów teologicznych), pomagamy rozeznać powołanie i odpowiednio przygotować się do
posługi kapłańskiej. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o tym, co należy zrobić, by rozpocząć formację w WŚŚD.
CZAS REKRUTACJI: od 22 kwietnia do 31 sierpnia 2024 r.
SZCZEGÓŁOWE ETAPY REKRUTACJI:
1. ELEKTRONICZNA REJESTRACJA ZA POMOCĄ FORMULARZA do 31 sierpnia 2024 r.
link do rejestracji
2. ODPOWIEDŹ ZE STRONY SEMINARIUM I USTALENIE TERMINU ROZMOWY WSTĘPNEJ
W ciągu kilku dni powinna nadejść odpowiedź z zaproszeniem na rozmowę. Jeśli do tygodnia
nie otrzymasz odpowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny z nami.
3. ROZMOWA Z REKTOREM SEMINARIUM I DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW
Po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu ma miejsce rozmowa rekrutacyjna z Rektorem WŚSD lub innym przełożonym. Spotkanie trwa około godziny i odbywa się w gmachu seminarium (ul. Wita Stwosza 17a, 40-042 Katowice).
Na rozmowę z Rektorem kandydat musi zabrać ze sobą następujące dokumenty:
a) Własnoręcznie napisane podanie z motywacją swojej decyzji, skierowane do Rektora WŚSD
(papier biały, gładki, format A4)
b) Życiorys w formie opisowej (nie CV), oprócz części ogólnej należy krótko opisać swoją drogę wiary, czyli m.in. zaangażowanie w Kościele (w parafii, we wspólnotach), przeżyte kryzysy, ważne osoby i wydarzenia na drodze rozwoju duchowego
c) Odpis aktu urodzenia
d) Świadectwo chrztu (świeżej daty, z adnotacją na temat bierzmowania)
e) Świadectwo moralności od własnego proboszcza
f) Opinia katechety (dla kandydatów poniżej 25 roku życia)
g) Świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpis lub kopia – oryginał do wglądu)
h) Zaświadczenie maturalne (odpis lub kopia – oryginał do wglądu)
i) Świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej
j) Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów wyższych
k) Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
l) Fotografia legitymacyjna (w formie papierowej, podpisana na odwrocie)
m) Dowód tożsamości – do okazania
4) Decyzja Rektora w sprawie przyjęcia do WŚSD i skierowania na etap propedeutyczny do 10 września 2024 r.
5) Spotkanie organizacyjne osób przyjętych do WŚSD
– 23 września 2024 r., o godz. 10.00, w WŚSD – ul. Wita Stwosza 17a, 40-042 Katowice
6) Przyjazd do seminarium i rozpoczęcie etapu propedeutycznego
– 30 września 2024 r.
Kontakt w sprawie pytań o rekrutację do WŚSD:

e-mail: sekretariat@seminarium.katowice.pl
telefon: +48 519 546 150, wew. 3 lub 4,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 12.00 i od 15:00-18:00

Szczęść Boże!
Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego
ks. dr Krzysztof Matuszewski

MODLITWA O POWOŁANIA

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę. Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie
Kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości. Amen.

/św. Paweł VI/