Rodzina rodzinie

background

Rodzina rodzinie

Program „Rodzina Rodzinie” polega na objęciu materialnym wsparciem konkretnej rodziny, która potrzebuje pomocy. Przekazane środki służą na pomoc żywnościową, opiekę zdrowotną, edukację, schronienie i artykuły nieżywnościowe

Ponad milion złotych zadeklarowali wierni archidiecezji katowickiej jako pomoc dla syryjskich rodzin w ramach prowadzonej przez Caritas Polską akcji „Rodzina-Rodzinie”.

Pod koniec ub. r. metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zaapelował do diecezjan, aby wsparli konkretne syryjskie rodziny, poszkodowane w wyniku trwającego tam konfliktu zbrojnego. „Każdy z nas, każda rodzina, stowarzyszenie, parafia może adaptować rodzinę w Syrii” – mówił podczas koncertu „Betlejem w Spodku” w katowickiej hali widowiskowo-sportowej. W słowie pasterskim odczytanym w parafiach archidiecezji 1 stycznia napisał: „Wykorzystajmy ten rok do szerzenia postaw miłosierdzia i podejmowania konkretnych czynów. Jednym z nich może być włączenie się w akcję ogłoszoną przez Caritas Polska „Rodzina-Rodzinie”. (…) Zachęcam więc i proszę, aby każda parafia archidiecezji katowickiej pomogła przynajmniej jednej rodzinie wskazanej przez Caritas Polską. Niech konkretną realizację tej zachęty i prośby podejmie Parafialny Zespól Caritas!”.

Abp Skworc sam również wsparł rodzinę pochodzącą z Aleppo. To Eliam Ibrahim Homsi wraz z żoną Ranią Joseph Batikha oraz ich trójką dzieci, którzy z powodu wojny stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną

Na apel metropolity katowickiego odpowiedziało dotychczas 169 parafii archidiecezji. W sumie miesięcznie przelewają one na konto Caritas Polska kwotę 108 200 zł. Ponieważ deklaracje składane są na pół roku, łącznie daje to kwotę 649 200 zł.

Syryjskie rodziny wspierają również 32 instytucje z terenu  archidiecezji  katowickiej. Zadeklarowana przez nie pomoc to 97 200 zł.

Oprócz tego udział w akcji „Rodzina-Rodzinie” bierze około 150 osób prywatnych z archidiecezji katowickiej. Przekażą one potrzebującym rodzinom w Syrii 459 000 zł.

 

Nasza parafia wspiera materialnie następującą rodzinę z Syrii:

Pier Joseph Barbar – Syria

Pier Joseph Barbar ma 57 lat i mieszka w Aleppo wraz z żoną Nadia Jmeel Diarbakerli, lat 50. Mają dwoje dzieci: Judy – 21 lat i Joseph’em – 17 lat. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i bez pracy. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.

W inicjatywę włączyć się mogą polskie rodziny, parafie, diecezje, środowiska czy firmy oraz inne instytucje, które zadeklarują sześciomiesięczną pomoc dla konkretnej rodziny. Darczyńcy mogą objąć rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym, w zależności od możliwości finansowych.

Partnerami w programie są: Caritas Liban oraz misja sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi działająca w Aleppo.

Więcej informacji o programie na stronie http://rodzinarodzinie.caritas.pl/.

Back to top of page