Wspólnota Zawierzenia

background

Wspólnota Zawierzenia

Młodość jest czasem poszukiwania sensu, zmaganiem się z niepewnością, okresem wielu wyzwań i budowaniem fundamentu dla życia dorosłego. A jednocześnie ludzie młodzi pragną przyjaźni ufnej, bezpiecznej i pełnej. Takiej, która nie potrzebuje słów, która by była „ze mną, przy mnie, we mnie i dokoła mnie” – jak powietrze, którym oddychamy. Tym się charakteryzuje przyjaźń z Bogiem i z Maryją.

Zawierzenie siebie Jezusowi przez Maryję jest to droga dla każdego, kto tylko zechce doświadczyć słodyczy Niepokalanej Maryi i Jej matczynej czułości. Wtedy pozna miłosierdzie, którego Maryja jest pełna, pozna jak bardzo potrzebuje Jej pomocy i będzie we wszystkim uciekać się do Niej, jako do swojej ukochanej Orędowniczki i Pośredniczki u Jezusa Chrystusa. Zrozumie, że Maryja jest najpewniejszym, najkrótszym i najdoskonalszym środkiem by dojść do Jezusa. (por. Traktat nr 55) Jest to droga wiary i zaufania, polegająca na uczeniu się czynienia wszystkiego z Maryją.

Autorem tej drogi świętości jest św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, który dokładnie opisuje drogę zawierzenia w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny (apostolicum.pl). Tę drogę świętości wybrali między innymi: św. Jan Paweł II, Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński i bł. Honorat Koźmiński.

Ciebie także zapraszamy na tę drogę zawierzenia siebie Jezusowi przez Maryję. Dokonuje się ona przez 33 dni przygotowania – rekolekcji on-line, z indywidualnym prowadzeniem.

Otrzymasz w prezencie przewodnik, który będzie Ci pomocny w przeżywaniu tego czasu 33 dni duchowego wędrowania. Są w nim teksty na poszczególne etapy oraz modlitwy.

Otrzymasz także na ten szczególny czas przygotowania – Anioła opiekuńczego, czyli Siostrę niepokalankę. Ona będzie modlić się za Ciebie i towarzyszyć Ci w drodze. Zaleca się częste kontaktowanie się, zgodnie z potrzebami, a zwłaszcza po każdym etapie (12 dni, I tydzień, II tydzień, III tydzień). Przewidziany jest kontakt telefoniczny lub on-line.

Zasadniczo pracujesz indywidualnie, tzn. modlisz się i rozmyślasz nad tekstami. Wspólne są jedynie wprowadzenia do kolejnych tygodni w trybie on-line. W czasie trwania przygotowania piszesz własny tekst oddania się Maryi, który będzie składany na ołtarzu Chrystusa podczas Mszy świętej w dniu zawierzenia.

Etapy przez które wędrujemy, są następujące:

Pierwszy etap trwający 12 dni, pomaga zrozumieć czym jest duch świata i duch Ewangelii Jezusa. Trzeba zrozumieć konieczność własnego oczyszczenia, aby móc przyjąć światło Boże i miłość macierzyńskiego Serca Maryi. Ta droga odkrywa przed nami powołanie otrzymane we chrzcie świętym, by być dzieckiem Bożym i dzieckiem Maryi. Kolejne 21 dni, to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na 3 okresy, z których każdy trwa 7 dni. W czasie pierwszego z tych tygodni poznajemy – w świetle nauki Chrystusa – samych siebie, w tym swoje wady, grzechy, słabości, ale też cnoty. Drugi tydzień jest czasem poznawania godności, przywilejów i cnót Maryi. Trzeci tydzień, to poznawanie Jezusa Chrystusa i Jego zbawczego dzieła.

To wszystko ma nas przygotować do świadomego zawierzenia siebie Jezusowi przez Maryję. Możemy porównać tę sytuację do ziarna, które Duch Święty zasiał w naszej duszy, ono kiełkuje i rośnie. Ale ta łaska wymaga czasu, zaangażowania i pragnienia, aby owocować.

Nie bój się, że o czymś zapomnisz lub nie podołasz obowiązkom. Najważniejsze to dobrze zaplanować dzień, a wiadomo, że Bóg nie jest księgowym, ważniejsze jest pragnienie modlitwy. Poza tym masz Anioła opiekuńczego, świętych patronów i co najważniejsze – Jezusa i Maryję, którzy na tę drogę Cię zaprosili, towarzyszą Ci i oczekują Ciebie u jej celu.

Pierwszą edycję zaczynamy na początku kwietnia, aby zawierzenie mogło dokonać się w maju, na Jasnej Górze. Natomiast drugą – na początku listopada. Wtedy zawierzenie dokona się w dniu 8 grudnia.

Nasze wspólne spotkania on-line będą się odbywały na Zoom, łącznie jest ich pięć.

Nie można się oddać komuś, do kogo nie ma się zaufania. Natomiast możesz oddać się Maryi, jeśli masz do Niej pełne, bezgraniczne zaufanie. Ufność, to pewność, że Maryja nie zawiedzie

„Maryjo, weź mnie teraz w swoje ręce”.

s. Agnieszka

Back to top of page