Założyciele

background

Założyciele

Bł. Honorat Koźmiński (1829 – 1916)

W dniu powstania Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej bł. Honorat Koźmiński, wyrażając swe głębokie pragnienie, powiedział do pierwszych sióstr: ” Dzieci moje, od dawna noszę was w sercu swoim i chcę, byście tworzyły jedną rodzinę duchową, kochającą się w Bogu i żyjącą dla Boga.” Dla niepokalanek Ojciec Założyciel pozostawił nade wszystko przykład swego świętego życia. Jako wierny syn św. Franciszka z Asyżu, podejmujący trud pokuty i nawrócenia, ofiary i umartwienia, cały Maryi – ” Tuus Totus”, gorący patriota, otwarty na znaki czasu, uczy nadal wszystkiego swe duchowe córki.

Matka Ludwika Waleria Gąsiorowska ( 1864 – 1949)

Współzałożycielka Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, czerpiąc bezpośrednio
z duchowego bogactwa bł. Honorata, uczy niepokalanki radykalizmu w oddaniu się Bogu, miłości do Maryi i pracy dla Ojczyzny. Przykład jej życia oddanego Bogu przez ręce Maryi na drodze ukrytego życia zakonnego pozostanie zawsze dla sióstr drogowskazem i zachętą, by nie ustać w drodze. Szczerą miłość do Zgromadzenia i każdej siostry  można wyczytać z jej Listów oraz Konferencji. Kronika i Historia Zgromadzeni, którą spisała już pod koniec życia, jest dla kolejnych pokoleń źródłem wiedzy i doświadczenia na temat sposobów realizacji charyzmatu Zgromadzenia. Swą pokorą, łagodnością, pracowitością, umiłowaniem swego powołania Współzałożycielka uczy także dzisiaj niepokalanki jak na maryjno – franciszkańskiej drodze realizować swoje osobiste powołanie.

Back to top of page