Lista osób wybranych w niedzielnych wyborach 12.06.2022 r. do RADY DUSZPASTERSKIEJ według ilości zdobytych głosów.

1. BYWALEC URSZULA. 10
2. CHMIELIŃSKI MICHAŁ. 21
3. DYDUCH WERONIKA. 48
4. DYRDA JACEK. 8
5. FLORCZYK MAREK. 8
6. GANOBIS KATARZYNA. 5
7. GANOBIS TOMASZ. 11
8. JARZYNA BOGUSŁAW. 1
9. KURC BOGDAN. 21
10. MAJWALD ANTONI. 23
11. OCZACHWSKA – HAJDUK URSZULA. 7
12. PIETRZYK HALINA. 6
13. PRZELIORZ TOMASZ. 13
14. WRÓBEL ZBIGNIEW. 25
15. ZIELONKA JOANNA. 13

Sprawozdanie z wyborów.

  1. Głosowało 222 osoby.
  2. Głosów ważnych – 220.
  3. Głosów nieważnych – 2.
  4. Osoby podkreślone zdobyły największą ilość głosów.
  5. Osoby wypisane pogrubioną czcionką weszły w skład Rady Duszpasterskiej.